<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, June 18, 2008

Jennylyn Mercado pinagtaguan na ni Patrick sa Amerika

Tuluyan nang nilisan ni Patrick Garcia ang ‘Pinas nu’ng Linggo.

Tumulak papuntang Amerika ang aktor para roon hanapin muna ang sarili at mag-aral na rin ng Film sa New York.

Napanood namin ang huling panayam ni Patrick bago ito umalis, at kapansin-pansin din ang si-nabi ng aktor na isa sa mga dahilan ng kanyang pag-alis ay ang ‘di na raw nito makayanan ang intriga sa kanya.

Ganoon?

Lulong sa sugal, droga at alak ang mga diumano’y ikinakabit na isyu kay Patrick. Dagdag pa rito ang walang katapusang intriga sa kanila ng dating ka-relasyon na si Jennylyn Mercado.

Bagama’t kitang-kita ang lungkot sa mukha ni Patrick na tila wala si-yang magagawa sa naging pasya ni Jen para sa baby nila, sinabi naman ng aktor na he will still be the best father he can be.

Marahil ito rin ang dahilan kung bakit ginusto ni Patrick na umalis at humanap ng ibang oportunidad o options abroad, to find himself and to broaden his horizons at nang maging mas matibay pa ang loob niya bilang tao.

Hindi ‘yung nandito lang siya sa Maynila at nadidikit sa kung anu-anong kontrobersiya. Minsan kasi, change of environment din ang kailangan ng isang tao para maging maayos ang buhay nito, eh.

Nalaman din namin na nakiusap daw itong si Patrick sa isang non-showbiz friend ni Jen na alagaan ang mag-ina niya at balitaan siya kung ano ang mga kaganapan about Jen and the baby habang wala siya rito.

Well, sana nga ay pagbalik ni Patrick, nahanap na niya ang kanyang sarili para mas lalong maging handa siyang harapin ang responsibilidad bilang isang ama.

Ang tanong, may balikan pa bang career ang aktor?

‘Yan ang ating aabangan sa Setyembre.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites