<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, June 21, 2008

Jolina Magdangal updates

Ayaw sabihin ni Jolina Magdangal kung kaninong dalawang pares ng puwet ang nakita niya sa pelikulang ITALY, manood na lang daw ‘pag showing na ang GMA Films movie starting August 6. Malabo rin ang sagot nito kung first time ba niyang nakakita ng puwit at kung ano ang naging reaction niya? Depende raw sa kinis ng puwet.

Sa first presscon ng movie na ginawa sa Jumbo Floating Restaurant, nilinaw ni Jolina na hindi natuloy ang pakikipag-produced ng dad niya sa GMA Films, pero walang kinalaman ang pagkawala sa cast ni Mr. Gabby Concepcion (tawag niya sa actor).

Hindi rin nagbago ang unang sinabi nitong sa rami ng lugar na kanilang pinuntahan, ang Venice sa Italy ang kanyang paborito at kung babalik siya roon, gusto niyang kasama ang nobyong si Bebong Muñoz.

Tinanong si Jolina kung may balak silang sumunod kina Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo na engaged na at tiyak, malapit nang magpakasal. Pero, sabi nito, hindi pa nila napag-uusapan kung kailan sila pakakasal.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites