<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, June 16, 2008

Marian Rivera never naging dahilan ng away nina Dingdong, Karylle

Para kay Dingdong Dantes, isang oprtunidad ani-ya ang maging endorser ng Gran Matador brandy. Kasabay ng magagandang proyektong duma-ting sa aktor gaya ng Marimar at Dyesebel ng GMA-7, tinanggap ni Dingdong ang pagiging endorser ng Gran Matador because he sees drinking as a reason to celebrate.

Sa presscon ni Dingdong for this product, ti-nanong ang aktor kung ano ang advantage ng isang la-laki o aktor para maging endorser ng isang alak?

“Mahalaga sa akin ‘yung credibility mo as an aktor, da-hil kailangan din maka-relate ang consumer mo sa produktong ini-endorse mo. Nag-kakaroon ng tiwala ang tao sa ‘yo bilang endorser,” paliwanag pa ni Dingdong. Sinabi rin nito na kai-langan daw na ang mga umiinom ng brandy o mga inuming gaya ng Gran Ma-tador ay isang taong res-ponsible at may kontrol sa sarili.

Sa kabila ng pagiging endorser ni Dingdong ng inuming pang-lalaki na ito, ayaw naman niyang matatakang lasenggo siya or something to that effect. Aware din ang aktor na may ganoong impression ang ibang tao lalo na ‘yung mga kulang sa pang-unawa.

Aniya, dapat ay mature enough na rin daw ang tao to know his limitations in drinking.

Dagdag pa ng aktor, nasa tao na rin daw ‘yan kung marunong siyang magdala.

True. May mga tao na ‘pag uminom parang lumalabas ang ibang katauhan. Katakot naman ang mga ganitong klase. Pero ‘yung iba, suwabe lang ang dating.

May punto si Dingdong, nasa tao lang talaga ang tamang pag-kontrol sa sarili.

Siyempre, hindi ma-wawala ang katanungan tungkol sa dalawang babaing nauuganay ngayon sa aktor.

Sina Marian Rivera at Karylle. Nu’ng tanungin si Dingdong na kung saka-ling malasing siya, sino sa dalawa ang gusto niyang mag-alaga sa kanya; gaya ng pagpupunas at pagpapainom ng mainit na kape or whatever?

Naku, nahirapang su-magot ang aktor. Tumameme ito.

* * *

Speaking of Karylle, how true na ni minsan ay hindi nakaapekto sa relas-yon nila ni Dingdong ang pagiging malapit ng nob-yo kay Marian Rivera? Ito ay aming nabalitaan, huh. Marahil ay confident naman itong si Karylle na kung ano man ang sama-han nina Dingdong at Ma-rian ay pang- fantaserye o telebisyon lang.

Kumbaga, ‘pag tapos na ang taping, pack-up na rin ang pagiging mag-dyo-wa nila on the set sa Dye-sebel at maging sa Marimar noon.

In fairness, bagay naman kasi talaga sina Ma-rian at Dingdong.

In fact, Dingdong found his match physically kay Marian. Pero hanggang pang-TV lang sila.

Dahil ang totoo, si Karylle at wala nang iba pa ang tunay na mahal at ka-relasyon ngayon nitong si Dingdong.

Napag-alaman din na-ming totoong nagkakaro-on ng tampuhan ang mag-kasintahan kung minsan, pero ito ay naaayos naman daw agad. No major fights whatsoever.

So, never pala nilang pinag-awayan si Marian? Well, then, that’s good to know.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites