<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, June 29, 2008

Mark Herras latest

Naaawa si Mark Herras kay Rhian Ramos, leading lady niya sa ITALY, dahil lahat na lang ng klase ng tsismis ay ipinupukol dito at patuloy itong sinisiraan ng fans. Alam din ng actor na may ilang fans na hindi pabor sa love team nila, ang katuwiran nito, hindi nila ginustong maging magka-love team sila, ang GMA 7 at GMA Films ang may gusto at sumunod lang sila.

Alam ni Mark na pati siya ay sinisiraan ng ’di niya matukoy kung kaninong fans. Sa inis niya, minsan sinasagot niya ang hate text messages at e-mails na nag-aakusa sa kanya ng kung anu-ano.

Ipinagdiinan ni Mark na wala siyang lovelife ngayon at ’di totoo ang tsismis sa kanila ni Kylie Padilla at Yna Asistio.

“Nagulat ako sa isyu sa amin ni Kylie, bata pa ’yon. Saka, ang takot ko lang kay kuya Binoe (Robin Padilla). Tama ang sabi niya na alam ko ang dapat at ’di dapat,” ayon kay Mark.

Samantala, may shooting bukas si Mark ng ITALY at may sequences na idadagdag si direk Mark Reyes. Mukhang may sorpresa ang pelikula at babalitaan namin kayo.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites