<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, June 19, 2008

Michelle Madrigal at JC de Vera in a movie

For the first time in three years ay nagkasama ulit ang ex-sweethearts na si-na Michelle Madrigal at JC de Vera sa pelikula ng kanilang common manager na si Annabelle Rama sa My Monster Mom.

And take note, binig-yan sila ng kissing scene ni Direk Joey Reyes sa movie. At dahil sa halik na ito ay naramdaman daw ni Mi-chelle na mahal pa rin siya ni JC hanggang ngayon.

Ang intriga ngayon ay panay raw ang tanong ni Yasmien kay JC tungkol sa ginawa nila ni Michelle na kissing scene sa movie.

“Bakit, nagseselos ba si Yasmien? Bakit siya magre-react e ako naman ang original GF ni JC, di ba? Well sa ganda kong ito e ako naman ang ni-lalapitan e. Kaya it’s not my fault!” litanya ni Michelle.

Ano ang kaya ang ma-sasabi dito ni Yas?

Sa palagay namin ay kikita nang husto sa takil-ya ang My Monster Mom sa paglabas nito sa July 2 dahil sa trailer palang nito ay super-tawa na ang mga ma-nonood sa mga eksena ni Bisaya (Tita Annabelle). Gusto rin namin ang ak-ting dito ni Ruffa Gutierrez bilang sosyalerang anak ni Tita Annabelle na balikba-yan. Tailor made din ito para kay Ruffa!

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites