<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, June 20, 2008

Pinoy Idol Final 12, handa na sa gala performance

Sa sagot ng Final 12 ng Pinoy Idol sa Q&A portion ng presscon nila last Wednesday night, handa na sila sa gala performance nila bukas, Saturday, sa Centerstage (may nagsabing sa SMX) ng Mall of Asia.

Matira ang matibay kina Penelope, Jayann Bautista, Gretchen Espina, Jeni Rawolle, Mae Flores, Sue Ellen, Ram Chaves, Kid Camaya, Daryl Celis, Warren Antig, Toffer Rei at Robby Navarro at iitsa-puwera muna ang friendship.

Color-coded ang isusuot ng fans ng F12 para makilala sila. Orange for Gretchen, dark blue Mae, light blue for Penelope, pink for Sue Ellen, white for Jayann at yellow for Jeni.

Sa boys naman, violet for Warren, black for Ram, red for Kid, gray for Daryl, green for Toffer at brown for Robby.

Nabanggit ni Hazel Abonita, program director ng Pinoy Idol, na may mall tour ang F12 sa malls ng SM at tuluy-tuloy ang TV guestings.

May lawyer na ring magre-represent sa kanila at ang first Pinoy Idol winner ay ima-manage ng GMA Artist Center.

Inalam din namin kay Darling de Jesus, AVP for magazine/musical/variety formats, kung may balak silang imbitahan si Chris Daughtry na mag-guest sa Pinoy Idol.

Darating sa bansa ang American Idol 5 finalist sa July para mag-concert. “We’re trying to make arrangements” ang sagot ni Darling sa amin.

So, keep your fingers crossed na makapag-guest ito sa show.

* * *

Ayaw tigilan ng mga galit sa kanya ang young actress na ito’t lahat na yata ng klase ng tsismis ay ikinabit sa kanya.

Ang latest ay ang pakikipaghalikan daw nito sa isa sa Final 12 hopefuls ng Pinoy Idol.

Sa Filmex studios daw, kung saan ginawa ang four- week competition ng Pinoy Idol, nakipaghalikan ang young actress at nakita pa sila ng staff ng talent search.

Malabo ito’t super higpit ang staff sa F12 finalists, tapos pababayaan nilang nakikipaglaplapan ang isa sa kanila?

Saka, ang sinasabing kahalikan nito’y parang harmless at takot sa babae.

Pero, tatanungin pa rin namin ang actress and as for the F12, ’wag na nating dagdagan ang stress nito sa paghahanda sa contest at sa ibang araw na natin siya pangalanan.

Ang masasabi lang namin, masuwerte siyang ma-link sa young actress.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites