<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, June 07, 2008

Pinoy Idol Top 16

Muling naglaho ang pangarap ng apat na Idol hopefuls matapos magtamo ng pinakamababang boto sa ginanap na 2nd elimination round ng GMA-7’s Pinoy Idol nitong nakaraang linggo.

Napabilang sila Vren Villaflor, Regene Ong, Sherwin Marquez at Rye Estrada sa nahatulang magpaalam sa pinakamalaking reality talent search ng bansa. Sixteen na lamang ang natitira upang magpasiklaban at maglaban-laban para sa pinakaaasam-asam na korona.

Labing-anim na lang ang natitira upang magtagisan ng galing sa Pinoy Idol. Sila Penelope, Merly David, Jayann Bautista, Carol Leus, Gretchen Espina, Jenri Rawolle, Mae Flores, Sue Ellen, Walton Zerrudo, Ram Chaves, Kid Camaya, Daryl Celis, JJ Jr, Warren Antig, Toffer Rei at Robby Navarro ay may pagkakataon pang ipakita ang kanilang husay sa harap ng mga manonood sa susunod na elimination round.

Mas mahirap na laban ang haharapin ng 16 Idol hopefuls habang sila ay unti-unting nababawasan hanggang sa mapili ang Top 12. Ang tamang pagpili ng piyesang aawitin na sapol sa kanilang tono at mapanuring mata ng mga hurado ang kailangan nilang paghandaan sa puntong ito ng laban.

Nakasalalay sa boto ng mga manonood ang kapalaran ng 16 na Idol hopefuls. Sino kaya sa kanila ang makaka-usad pa sa huling yugto ng paligsahan at mapapabilang sa top 12?

Samahan ang natitirang 16 na kalahok ngayong Sabado pagkatapos ng Pinoy Records sa kanilang performance nights at husgahan kung sino sa kanila ang dapat pang manatili sa kompetisyon. At sa Linggo pagkatapos ng Kap’s Amazing Stories saksihan ang paglisan ng apat pang hopefuls sa laban na maging pinaka-unang Pinoy Idol.

Samahan sila Karylle at Rhian Ramos sa kanilang pagbusisi ng bawat galaw ng hopefuls habang papalapit sila sa pagkamit ng kanilang mga pangarap.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites