<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, June 22, 2008

Pinoy Idol updates

Naniniwala pa rin ako na babae ang tatanghaling pinakaunang Pinoy Idol. Bukod sa talagang mas mahuhusay ang mga Pinoy Idol hopefuls na babae, may looks din sila. At this point of the search, pwedeng masabing pantay-pantay ang standing nila kaya sa itsura na lamang magkakatalo. Wagi pa rin dito ang mga girls.

Ang galing nina Mae Flores, Penelope, Gretchen Espina, Jayann Bautista, Jeni Rawolle at kahit na ang sa palagay ko ay weakest among the girls si Sue Ellen na mas magaling pa rin sa maraming boys.

Pero ’di lang naman talent ang pinagbabasehan sa contest, malaki ang nagagawa ng mga text votes, baka dito magmilagro ang boys, lalo na ang pinaka-popular among them na si Robby Navarro na maraming supporter dahil matagal nang kumakanta.

Dapat ding siguruhin ni Daryl Celis na palaging nasa tono siya kung gusto niyang manalo. Kung hindi sayang siya, pinakaguwapo pa naman siya sa mga lalaki.

Magaganda rin naman ang boses nina Kid Camaya at ang mga rockers na sina Ram Chaves, Toffer Rei at Warren Antig, I hope makasabay sila sa pagpapalit ng genre ng mga ipe-perform nila. Nung Sabado nagsimula nang magkakilanlan silang 12. Ngayong Linggo, may isa na namang matatanggal. Free admission ito sa SM Mall of Asia pero kailangang kumuha ng tiket kina Mega (09185693270) at Andy (09196083478).

Mapapanood ang Pinoy Idol Extra, Sunday after SOP at Monday to Thursday, after Babangon Ako’t Dudurugin Kita.

Pinoy Idol is hosted by Raymond Gutierrez and the Pinoy Extra by Karylle and Rhian Ramos.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites