<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, June 21, 2008

Rhian Ramos ayaw tigilan ng mga naninira

Ipinarating namin kay Rhian Ramos ang tsikang nagkalat sa Internet na nakipag-one-night stand siya kay Marco Alcaraz sa Golden Sunset Resort ni Ricky Reyes sa Calatagan, Batangas.

Sa naturang resort kasi ginawa ang KapusOlympics bilang pagdiriwang ng 58th anniversary ng GMA-7.

Ayon sa kuwento, nakita raw si Rhian na lumalabas ng kuwarto ni Marco ng madaling araw at palingun-lingon. Hawak-hawak pa umano nito ang bra habang papasok sa sariling room.

Teary-eyed si Rhian habang ini-interview namin. Gawa raw ’yon ng iisang grupo na hanggang ngayon ay ayaw pa rin siyang tantanan.

“Nandidiri ako sa kabastusan nila!” bulalas ng young actress sa presscon ng GMA Films offering na ITALY nu’ng isang gabi.

“Hindi ko pa rin alam kung anong motibo nila para sira-siraan ang isang 17-year-old girl tulad ko. Hanggang ngayon, ayaw pa rin nila akong tigilan, I don’t know why,” patuloy ni Rhian.

Hindi na raw siya magugulat pa kung one of these days, sila naman ng ITALY partner na si Mark Herras ang gawan ng intriga.

May kissing scene kasi sila ni Mark sa movie, hindi naman torrid.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites