<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, June 10, 2008

Rudy Fernandez burial

Patuloy pa rin ang pagdagsa ng tao sa lamay ni Rudy Fernandez sa chapel ng Heritage Park sa Taguig.

Hanggang sa huli, nasa tabi ni Daboy ang asawang si Lorna Tolenino at mga anak na sina Mark Anthony, Ralph and Renz.

Nasulyapan namin ang bahagi ng panayam kay LT sa unang pagkakataon na ipinakita sa isang news program.

Sinabi ni LT ang mga naalaala niyang huling salita ni Daboy bago ito nalagutan ng hininga ay.

“I love you, Mama,” bulong daw ni Daboy kay LT.

Sinabi rin ni LT na hindi siya bumitaw sa pag-sasabi kay Daboy kung gaano niya ito kamahal.

Samantala, maging si Alma Moreno ay nagkaroon din pala ng moment with Rudy ilang araw ba-go ito pumanaw.

Sa panayam kay Ness, sinabi niya na nagpapasalamat din siya kay Lorna dahil laging bukas ang puso at isipan nito para magkaroon sila ng chance na makapag-usap ni Rudy.

Sinabi ni Ness, lagi pa rin daw siyang binibiro ni Daboy kahit masama na ang pakiramdam nito. At kung meron siyang ipi-nagpapasalamat, ‘yun daw ay ang hindi pagpapabaya kailanman ni Rudy sa anak nilang si Mark Anthony.

Sa Huwebes (June 12) ay nakatakda nang ihatid sa huling hantungan si Rudy sa Heritage Park. Adjacent lang daw ito sa Libingan ng mga Bayani.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites