<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, June 21, 2008

Swimsuit ni Diana Zubiri 'di pa ibinabalik ni Marvin

Sina Diana Zubiri, Camille Prats at Marvin Agustin ang mga bida ng Gaano Kadalas Ang Minsan.

Lagare sila sa pagpo-promote ng kanilang show. Ngayong umaga, iikot sila sa mga palengke sa Quezon City para imbitahan ang mga tao na panoorin ang Gaano...

Mula sa palengke tour, didiretso sila sa Startalk at segue way sila sa mall show sa Robinson’s Fairview.

Lagare din sila bukas. May guesting sila sa SOP at Showbiz Central. Napansin nga pala kahapon ng press ang extra sweetness ni Marvin kay Diana.

Nagdududa sila na may katotohanan ang tsismis na type ni Marvin si Diana. Hindi pa nga niya ibinabalik ang swimsuit ni Diana na naiwan sa kanyang bahay nang minsang magkayayaan sila na mag-swimming.

Yes, may swimming pool ang bahay ni Marvin sa White Plains at dito niya madalas imbitahan ang kanyang mga kaibigan. Mahilig magluto si Marvin kaya palagi niyang ipinagluluto ang kanyang mga bisita.

Ang tanong, nasaan na ang swimsuit ni Diana? Bakit hindi pa ito ibinabalik ni Marvin?

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites