<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, July 10, 2008

Alfred Vargas linked with Jana Roxas?

Speaking of Alfred Vargas, ikinagulat nito ang tsikang sila na ngayon ni Jana Roxas.

Nagsimula raw ito sa madalas nilang pagiging sweet sa taping ng Nuts Entertainment.

Although hindi comfortable sa naturang tsismis, hindi naman kinakitaan ng pagkainis si Alfred.

Sa halip, naiintindihan daw niya ang sitwasyon dahil matagal na silang wala ni LJ Reyes at wala nang na-link sa kanya matapos ’yon.

Aminado naman si Alfred na nakikipag-date siya, pero karamihan daw sa mga ito ay friends lang at hindi taga-showbiz.

Masaya rin ang alaga ni Manay Lolit Solis dahil may bagong pelikula kasama si Rufa Mae Quinto sa Viva Films.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites