<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, July 24, 2008

Alyssa Alano, lagot kay Iwa Moto

IKINAGULAT ni Iwa Moto ang mga pinagsasabi ng kaibigang si Alyssa Alano sa Startalk last Saturday kaugnay ng pang-iisnab daw ni Riza Santos.

“Ayokong naaagrabyado ang mga kaibigan ko. Nagsumbong sa akin si Alyssa na inisnab daw sila ni Riza kaya niyaya ko siya na puntahan namin ito,” bungad ni Iwa “kakausapin ko lang si Riza para ayusin ang gulo at hindi para makipag-away dahil binastos nito ang mga kaibigan ko. Hindi ko kilala si Riza. Nakilala ko lang siya nang tawagin at umakyat sa stage.

“Kaya lang, nagulat ako sa interview ni Alyssa sa Startalk. Pinalabas kasi na uupakan ko raw si Riza. Eh, si Alyssa mismo ang nagsabi na susuntukin niya si Riza na inawat ko lang naman. Naku, humanda sa akin yang si Alyssa kapag nagkita kami,” natatawang kuwento ni Iwa.

Teka, hindi kaya taktika lang ng kampo ni Riza ang nangyaring pang-iisnab para pag-usapan ito? Siya kasi ang leading lady ni Vic Sotto sa pelikulang pagsasamahan nila ni Dolphy, kaya mas kontrobersyal, mas bongga, di ba?

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites