<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, July 04, 2008

Chariz Solomon, tatalbugan ang billboard ni Angel Locsin

Napakasuwerte ni Chariz Solomon dahil naging bahagi siya ng pelikulang My Monster Mom na kasalukuyang humahataw nang husto sa takilya.

Si Annabelle Rama pala mismo ang pumili sa kanya para gumanap bilang yaya-maid ni Bisaya sa movie kasi malaki raw ang pagkakahawig nito kay Giselle Sanchez.

Aminado naman siChariz na idol niya si Giselle. At tuwang-tuwa rin daw ang komedyana sa kanya kasi tuwing nagkakasama sila ay tinatawag daw siyang ‘Mini-Me’ nito.

Hataw nga si Chariz dahil next na mapapanood naman siya sa ITALY ng GMA Films at sa Asero bilang bestfriend ni Heart Evangelista.

And take note, celebrity endorser na rin ngayon si Chariz ng Cotton Club Underwear.

Hindi nga makapaniwala ang hitad na may magu-offer sa kanya ng isang product endorsement lalo na ng isang underwear line.

Siguro raw ay may ki-nalaman ang kanyang figure na 36-24-35 kaya nagkaroon ng interest ang mga taga-Cotton Club na kunin siya para mag-model ng bra at panty ng mga ito.

“Sabi ko na nga ba may pakinabang din itong twin peaks sa dibdib ko balang araw, eh. At dumating na nga ang panahon na ‘yun. Magkakaroon daw ako ng billboards.

“Itsura ng bilboard ni Angel Locsin sa gagawin kong posing sa photo shoot ko,” pagbibiro ni Chariz.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites