<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, July 01, 2008

Cheska Garcia ipinagtanggol si Patrick Garcia

Nagsalita na si Cheska Garcia sa The Buzz tungkol sa isyung hindi umalis papuntang Amerika ang kapatid niyang si Patrick Garcia.

May mga intriga pa rin kasing lumalabas na kunwaring pinaalis lang si Patrick pero nandirito lang umano sa bansa ang aktor.

Pikon man sa mga isyung lumalabas ay ipinagtanggol pa rin nito ang kapatid. Mariing sinabi ni Cheska na tantanan na ang pang-iintriga sa kapatid niya dahil nasa Amerika na ito at ang ama mismo nila ang nag-advise kay Patrick na umalis muna dahil na rin sa mga intrigang ibinabato sa binata.

Sinabi rin ni Cheska na kung ayaw siyang paniwaalaan ay okay lang, basta alam niya kung ano ang totoo.

Ayon pa kay Cheska, balak mag-enroll ni Pat sa isang short course this August at babalik daw siya sa ‘Pinas sa Oktubre para sa kasal niya.

Sinabi rin ni Cheska na totoong hindi imbitado si Jennylyn Mercado sa kasal niya. Aniya, hindi rin naman daw magiging interesado ang dating dyowa ni Patrick na pumunta, so what’s the point nga naman.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites