<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, July 16, 2008

Ciara Sotto nagtinda ng cellphone sa US

Isang taon ding namalagi sa Las Vegas si Ciara Sotto. Dinagdagan na ng Anna ang pangalalan niya sa mungkahi ni Joey de Leon simula pa noong kumanta siya sa laban ni Manny Pacquiao para raw may marinig na bago tungkol sa kanya ang mga Pinoy doon.

Sa isang taon niya sa Vegas, inamin ni Ciara na lungkot ang naging kalaban niya pero nilabanan niya ito dahil mayroon siyang gustong patunayan sa kanyang sarili at sa mga nagtitiwala sa kanya. Hindi naman siya nabigo, pagkatanggap niya ng permit, puwede nang magsimula ang kanilang show na Fever sa Las Vegas na kung saan ay pinangungu­na­han niya ang cast na binubuo ng anim na babae at dalawa rito ay kapareho niyang Pinay, sina Karlyn Bay at Rizza Navales at tatlo pang Kana.

Si Lani Misalucha ang nag-rekomenda sa kanya para mapasama rito. Nung Pebrero pa sila nagsimula ng rehearsal para rito. At habang naghihintay sila ng pagsisimula ng Fever sa Las Vegas, naging abala sila sa pagtu-tour sa US para sa promosyon ng musical play.

Habang naroroon, nakapag-record siya ng isang album, ang If You Love Me na ipamamahagi rito ng SonyBMG Music Entertainment. At habang naririto siya at may dalawang linggong pahinga from Fever, ipo-promote niya ang kanyang album na pinagtu­lungan nilang mabuo ng kanyang ama, ang dating senador Tito Sotto na binigyan nga pala siya ng credit card para magamit sa US pero hindi niya ginamit. Sa halip, nagtinda siya ng cellphone sa mga off days niya para may magastos siya.

Mas gumaling nang singer si Ciara, marami ang na-impress sa kanya sa launch ng kanyang album sa Teatrino kamakailan. Hindi lamang ito, mas gumanda siya, bumagay sa kanya ang bago niyang hairstyle at make-up.

Ang title track ng album, ang If You Love Me ay nilagyan ng Tagalog lyrics ni Joey de Leon for local release. Kasama rin sa album ang English-French version nito bilang bonus track.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites