<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, July 16, 2008

Dear Friend with Jolina Magdangal at Marvin Agustin

Ibinabalik ng GMA 7 ang tambalan nina Jolina Magdangal at Marvin Agustin sa afternoon show na Dear Friend na magpi-premiere sa July 20, after Pinoy Idol. Kakaibang drama anthology ito featuring true and personal stories from letter sent by televiewers at ang dalawa ang magbibigay ng advice.

Unscripted ang advice nina Jolina at Marvin at galing talaga sa kanila. Nagbiro si Marvin na magwo-walkout sa taping ’pag galing sa script ang ibibigay nilang payo.

“Masarap. Working with Jolina again, the chemistry was there at and’yan pa rin ang bubbly Jolina na nakilala ko eversince. Kaya siguro kami ang piniling mag-host, dahil magagawa namin ito ng walang script,” sabi ni Marvin.

Sabi ni Jolina, kaya sila ni Marvin ang napili dahil they’ve been working together for the longest time at gamay na nila ang isa’t isa. Hindi siya nag-second thought na tanggapin ang project nang i-offer sa kanya’t kakaiba ang format at sa direksyon ni Jun Lana.

Siyanga pala, first time naming narinig “nagtaray” si Jolina nang may magbanggit na ’di siya kilala ni Gabby Concepcion as Jolens.

“I feel sorry for him, na-pull out (binalik na sa ibang outlet) yata ang Lucida. Bina-base ko lang sa napanood ko sa TV ito, ha! Ayaw ko siyang pag-usapan, wala siya sa scheme of things and subconscious mind ko,” litanya ni Jolens.

Halimbawa sumulat sa Dear Friend si Gabby, ano ang maipapayo niya?

“Bigyan niya ng time ang dad niya, mag-effort siya. ’Di ba sabi niya, kaya siya umuwi, dahil sa daddy niya?”

[via]

Labels:

4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

hello, i'm naneth. i just want 2 know kung ano nga uli email ad. nyo? kc gusto ko mg share ng story eh..kya lang nlimutan ko email ad nyo...

11:17 AM  
Anonymous Anonymous said...

hi gus2 ko rin malaman yung email add. nyo?

2:19 PM  
Anonymous shiela said...

hi just want to ask kung ano po ung title nung kanta ng last episode ng dear friend ung kinanta po aljur thanks

5:09 PM  
Anonymous Anonymous said...

hello,gusto ko ring malaman mail add nyo gusto ko sanang sumulat about the love life of my friend.

2:29 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites