<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, July 18, 2008

Diana Zubiri at Wendell Ramos?

HANGGANG friends lang talaga sina Diana Zubiri at Marvin Agustin kahit mag-partner sila ngayon sa Gaano Kadalas ang Minsan? ng GMA- 7.

Kasi, wala nang ingay ang mga nasulat noon na diumano’y ‘sweetness’ ni-la sapul nang nagsimula ang airing ng afternoon soap nila sa GMA-7.

Mas pinag-uusapan pa ngayon ang pagiging sweet sa isa’t isa nina Diana at Wendell Ramos sa set ng Bubble Gang na napapanood tuwing Friday night.

Alam ba ninyong madalas makita sa taping na holding hands sina Diana at Wendell?

At madalas ding na-huhuli silang magkayakap nang mahigpit.

Eh, ano pa kaya ang ginagawa nila kapag walang nakakakita sa kanila?

Panauhing makikigulo sa Bubble Gang sina Dennis Trillo, Michelle Madrigal at Tuesday Vargas.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites