<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, July 12, 2008

Eat Bulaga travels to Los Angeles

Nag-advance taping na ang Eat Bulaga dahil ready na silang pumunta sa Amerika para sa show nila sa Los Angeles sa July 19.

Excited na ang mga kababayan natin sa Amerika na mapanood ng live ang cast ng Eat Bulaga.

May mga kakilala ako na lilipad pa sa California mula sa ibang state ng Amerika para mapanood ang show ng Eat Bulaga gang.

Special guests sa Eat Bulaga show sina Judy Ann Santos, Ryan Agoncillo, Marian Rivera at Dingdong Dantes.

Legitimate jet-setter sina Juday at Ryan dahil kadarating lamang nila mula sa Paris lilipad naman sila sa Amerika. To think na isang buwan silang nagbakasyon sa Europe noong May ha?

Kunsabagay, mga bagets pa sila kaya hindi pa madaling mapagod ang magdyowa. Dapat nilang samantalahin ang pagkakataon dahil mahihirapan na silang magliwaliw sa ibang panig ng mundo kapag mga senior citizens na sila!

[via]

Labels:

2 Comments:

Blogger eYeStRaIn said...

kasama ba ng eat bulaga ang eb babes sa LA?

6:55 AM  
Blogger eYeStRaIn said...

Kasama ba ang eba babes sa LA?

6:56 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites