<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, July 14, 2008

Fans ni Richard Gutierrez nagseselos kay KC

Seloso talaga ang mga fans ni Richard Gutierrez. Hindi nila tinanggap ng maganda yung pag-alis ni Richard kasama si KC Concepcion sa kasagsagan ng promo ng Codename:Asero na kung saan ay ini-establish ang tambalan nila ni Heart Evangelista. Feeling nila, mababawasan ang pinalulutang na love angle kina Chard at Heart kung ganyang may mga lumulutang din na ganitong anggulo sa pagitan nila ng anak ni Mega.

Wow! Ganito na pala kasikat ang bunso ni Mama Annabelle, lumalabas na pinag-aagawan ito ng dalawang magagandang babae?

Bongga raw ang launching ng Codename: Asero na sa AFP Theater pa ginanap. Maganda raw at impressive yung presentation na kung saan lahat ng dumalong press ay tumanggap ng mga shawl ba yun o turban? Ang dami ring giveaways, lahat yata ng endorsements ni Richard ay nag-donate ng kanilang produkto.

Congrats kay Richard, dahil magagandang blessings ang dumarating sa kanya. Pero ako hindi nagtataka, isang mabuting anak si Chard at hard working pa.

Congrats Annabelle, masuwerte ka rin sa mga anak mo.

May dalawa ka pang anak na kasali sa Codename Asero, sina Elvis at Rocky.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites