<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, July 04, 2008

Heart Evangelista out na sa Star Cinema movie

Out na sa cast ng Tanging Ina N’yong Lahat si Heart Evangelista dahil Kapuso na ito at ang Star Cinema na movie arm ng ABS-CBN ang producer ng pelikula. Pinalitan siya ni Paula Peralejo na nagka-comeback sa nasabing pelikula at gaganap sa role ni Portia.

Wala na rin si Carlo Aquino dahil ang Viva Artist Agency na ang nagma-manage sa kanya at sa shows ng GMA 7 siya regular na napapanood. Sayang, isa ang character niya sa tumatak sa moviegoers sa original movie.

Pero bakit si Marvin Agustin, kinuha pa rin kahit exclusive na sa Channel 7 at GMA Artist Center talent siya? Pinayagan ito nang magpaalam at sabi pa raw ni Ms. Wilma Galvante, puwede siyang mag-promote ng Star Cinema movie sa shows ng Siete.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites