<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, July 19, 2008

Iwa Moto pumapayat dahil sa non-showbiz boyfriend

NAKATULONG daw kay Iwa Moto ang boyfriend niya ngayon na non-showbiz para ma-inspire siyang magpapayat. Macho kasi ang kanyang BF.

Ayon kay Iwa, ngayong pumapayat na siya ay magaan na ang kanyang paki-ramdam.

Kaya si Iwa nga-yon ay hindi na ma-tatawag na bulging sexys star.

May curves na siya ulit tulad ng lumahok siya sa StarStruck Batch 3.

Nakita namin si Iwa last Wednesday night sa live broadcast ng Kung Ako Ikaw, kung saan si-ya ang nagwagi ng P100,000 cash dahil sa dami ng kanyang texter votes bilang la-dy security guard sa isang sementeryo, at naging pa-borito pa siya ni Bisor.

Ani Iwa:“Ten pounds na ang ipinayat ko. Pero, kaila-ngan ko pang magbawas ng timbang.”

Kasama si Iwa sa soap na Magdusa Ka na direhe ni Direk Maryo J. delos Re-yes sa afternoon soap ng GMA-7.

Regular cast din si Iwa sa Nuts Entertainment. Kung saan siya ang mada-las mag-co-host.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites