<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, July 25, 2008

Katrina Halili pumirma sa OctoArts Films

MALAKAS ang loob ni Katrina Halili na pumirma sa OctoArts Films dahil nakatapos na siya ng dalawang taong kuntrata sa Regal Films kahit may natitira pa siyang isang pelikulang dapat gawin kay Mother Lily.

Kinunsulta na raw ni Katrina ang kanyang lawyer hinggil sa kontrata niya kay Mother Lily.

Sabi ng kanyang abogado, kapag hinabol siya ng Regal ay gagawin din naman niya ang isa pang movie contract dito.

Sa OctoArts, pumirma si Katrina ng multiple movie contract deal. Kaya mali ang usap-usapan na one-shot deal lang siya rito -- para lang sa 2008 MMFF entry ng Octo Arts na One Night Only.

Ani Katrina: “Ang pirma ko naman sa OctoArts ay non-exclusive contract. Ibig sabihin, puwede pa rin akong lumabas sa ibang outfit tulad sa Regal kung saan may remaining one picture pa ako.” Sa pagkuha sa kanya ni boss Orly Ilacad, masaya si Katrina dahil may naniwalang producer sa kanya na gawin siyang bida pagkatapos niyang gumawa ng sunud-sunod na kontrabida roles.

After Marimar, nangako na raw kasi siya sa kanyang sarili na hindi na siya tatanggap ng anumang papel na kontrabida.

Ani Katrina: “Bago pa dumating ang alok sa akin para gumawa ng bida role sa Magdusa Ka, kinausap na ako ni Boss Orly na gagawa kami ng movie na ako ang bida.” So, mali rin ang tsika na kaya siya gagawing bida ng Octo Arts ay dahil sa pagbibida niya Magdusa Ka.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites