<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, July 08, 2008

Kim Samsoon rates high

Namamayagpag pala sa ere ang Ako si Kim Samsoon ni Regine Velasquez. Ako, hindi nagulat dahil malaki ang following ni Kim Samsoon kahit na noong ito ay isang Koreanovela pa. Maganda kasi ang istorya tungkol sa isang babaeng mataba na nagustuhan ng isang lalaking guwapo na mayaman pa. O ’di ba may element ng fairy tale? At ito ang gustung-gusto ng mga manonood sa TV, lalo na ng mga babae.

Tapos si Regine pa ang bida, eh si Regine bukod sa isang magaling na singer ay mahusay ring aktres. Ang galing-galing nang magpaiyak, magaling ring komedyante. Kahit na pinapangit siya, wala siyang keber, basta mapaganda ang seryeng kinasasangkutan niya.

Ayun, nagbunga ng maganda ang efforts niya, nilang lahat, habang nagtatagal, parami nang parami ang nagiging tagahanga ni Kim Samsoon, este ni Regine pala.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites