<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, July 03, 2008

Manny Pacquiao sings in Imelda Papin concert

Tingnan mo nga naman at nung araw ng laban ni Manny Pacquiao kay David Diaz na kung saan ay nakuha niya ang Lightweight belt nito ay nagawa pa niyang kumanta sa isang concert ni Imelda Papin kinagabihan sa New Orleans Hotel & Casino showroom sa Las Vegas.

Hindi kinakitaan ng pagod ang Pinoy na mayroon nang apat na titulong hawak-hawak sa boksing. Enjoy na enjoy itong kumanta sa harap ng napakaraming nanood ng concert. Sinaliwan siya sa gitara ni Lito Camo.

Lahat ng Pinoy dito sa US ay nagbunyi sa tagumpay ni Manny na talaga namang nakita nilang minani lamang ang laban. Namusarga na ang mukha ni Diaz pero, si Manny kung hindi mo titingnan ng close up ay parang walang pinsalang inabot, di tulad sa mga nakaraan niyang laban.

Ngayon pa lamang ay marami na ang naghihintay sa pagdating dito sa bansa ni Manny. Lalo na yung mga nasalanta ng bagyo at naaksidente sa paglubog ng Princess of the Stars. Kilala kasing tumutulong si Manny kaya ang pagdating pa lamang niya ay nagbibigay na ng pag-asa sa kanilang lahat.

* * *

Si Imelda Papin naman kaya pala hindi makauwi-uwi ay maraming engagements sa US. Malalaki ang mga shows niya sa Las Vegas at tinatao naman. Hindi ako nagtataka, magaling namang mag-show si Mel.

Magaling pa ang tiyempo niya, akalain n’yo na mai-guest niya si Manny Pacquiao sa kanyang concert sa Las Vegas eh kapapanalo lang nito sa laban niya kaya excited ang lahat na mapanood ito at makitang kumanta. Hindi naman niya sila binigo, he showed everyone na marunong din siyang kumanta, tulad ng maraming Pinoy.

May isa pang concert si Imelda sa New Orleans Hotel & Casino, sa July 5 na pinamagatang Voice of the Heart. Isa itong benefit concert para sa Philippine General Hospital. Guest niya ang international recording artist na si Peggy Blue at mainstream stand-up comic na si Cliff Cooper.

Ilulunsad din sa nasabing concert ang bagong album ni Mel na may kaparehong titulo ng kanyang concert, Voice of the Heart. Promise ni Mel na uuwi siya rito para i-release din dito ang album at para rin ipromote niya rito.

O, di ba para na rin akong reporter dito? Nakakakuha na rin ako ng balita. Joke only.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites