<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, July 04, 2008

Mark Herras ayaw ma-link kay Kylie Padilla

Nag-react si Mark Herras sa nasulat na sasamahan niya si Jennylyn Mercado ’pag nanganak, dahil may mga nag-react at pumuna sa kanya.

Ang sinabi lang daw niya’y bibisitahin niya sa ospital ang ex-girlfriend bilang kaibigan at ’di dapat bigyan ng malisya.

Ipinag-react din ni Mark ang patuloy na paninira sa kanya ng isang grupo ng fans na ayaw siyang kapareha ni Rhian Ramos at ginagawang big deal ang pag-i-smack nila sa I.T.A.L.Y.

Ang GMA Films at GMA-7 daw ang may gusto nu’n at trabaho lang ang ginagawa nila.

Ayaw din ni Mark na nili-link siya kay Kylie Padilla, anak ni Robin Padilla at kasama niya sa Joaquin Bordado.

Sabi nito: “Nagulat ako na may isyu sa aming dalawa at hindi totoo ’yon. Ang takot ko lang kay Kuya Binoe. Sabi rin niya, alam ko ang dapat at hindi dapat. Wala akong lovelife ngayon, nakaka-trauma, nakakapagod at sakit lang ng ulo, trabaho muna ako.”

Mixed emotions si Mark sa nalalapit na pagtatapos ng Joaquin Bordado, malungkot siya’t mababawasan ang regular show niya, pero masaya na rin sa chance na makatrabaho si Robin.

Kahit sa kanya, maalaga ito at ang laging payo ay ’wag madaliin ’pag gumagawa siya ng fight scene para maganda ang trabaho.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites