<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, July 14, 2008

Marky Cielo virgin pa rin

Aminado si Marky Cielo na ang labanan ngayon sa mga artistang tulad niya ay pagandahan ng katawan.

Tulad ngayon na 20 years old na, aware siya na papunta na siya sa mature roles, kasama rito ang pagpapa-sexy. Ihalimbawa na lang natin ang mga kapwa Ultimate Male Survivor niya sa StarStruck na sina Mark Herras, Mike Tan at Aljur Abrenica na nag-pose na ng sexy sa magazines at billboards. Panay nga ang workout ngayon ni Marky. Kaso sa hectic ng sked niya, tulad ngayong nagsimula na ang bagong teleserye niya na Code Name: Asero, minsan nakakaligtaan niyang mag-gym.

Pinangangatawanan pa rin niya na virgin pa raw siya hanggang ngayon. Pero kanyang inamin na dati ay may ibinigay raw na condom ang tito niya sa kanya ‘for protection’ at inilagay niya ‘yun sa kanyang wallet.

Ang problema, marami raw mahilig kumalkal ng wallet niya kaya laging nakikita ‘yung condom at tinutukso na siya ng mga ito.

“Kaya tinanggal ko na lang ‘yung condom sa wallet ko dahil nabibigyan ng ibang interpretasyon ng mga taong nakakakita nito. Napagkakamalan tuloy ako na mahilig. Wala pa akong karanasaan sa sex. Inilagay ko lang naman ‘yuung condom sa wallet ko kasi sabi ng tito ko, nagsisilbing anting-anting daw ito para hindi ako malagay sa kapahamakan,” paliwanag ni Marky.

Aray ko! Ngayon lang kami nakarinig na condom na anting-anting!

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites