<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, July 02, 2008

Mat at Krista Ranillo, bati na

Natapos na rin ang gap ng mag-amang Mat at Krista Ranillo last Monday night nang dumalo ang aktor sa premiere night ng Paupahan, na pinagbibidahan ng anak, sa SM Pampanga.

Fate na rin siguro na magkaayos ang mag-ama dahil nagkataong na-pack-up ang taping ni Mat ng Dyesebel kaya nagkaroon ng oras na dumalo sa premiere night.

Bukod sa aktor, naroroon din ang asawa nito at ina ni Krista na si Linda Tupaz at nakababatang kapatid.

Ninenerbyos nga raw si Krista habang pinanonood ng ama ang pelikula niya. Magkahiwalay sila ng upuan kaya hindi makita ng aktres ang reaksyon ni Mat.

Pero after the screening, si Linda ang nagbuking kay Krista na napaiyak si Mat habang nanonood ng movie.

Sa panayam kay Mat ng TV crew, sinabi niyang tama pala ang mga review na dapat niyang ikarangal ang anak sa mahusay na portrayal nito.

“I’m proud of her,” ang sabi pa raw ng aktor.

To prove na talagang okay na ang lahat, sumama pa si Mat sa cast party after the premiere showing at nag-usap na rin ang mag-ama.

Matatandaang sumama ang loob ni Mat kay Krista nang tanggapin nito ang Paupahan at mabalitaang nag-bold ang anak sa movie.

May ilang panahon ding hindi kinausap ni Mat ang anak at binigyan ng cold treatment dahil dito.

Para namang nabunutan ng tinik si Krista lalo pa nga’t first day of showing ng movie ngayong araw na ito.

Masayang-masaya siya na nakuha niya ang basbas ng ama bago ipalabas ang pelikula.

Samantala, masayang-masaya rin si Allen Dizon sa mga suporta ng kababayan sa premiere night sa Pampanga.

Sana nga raw ay suportahan din ito sa regular showing para makapag-produce siya ulit at nang sa gayun ay makatulong sa industriya in his own little way.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites