<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, July 06, 2008

Misa para kay Pacman sinalisihan ng mga magnanakaw, mandurukot

Ambassador na kung tawagin ngayon si Manny Pacquiao ng kanyang mga kaibigan at kasirkulo. Ngiti lang ang iginaganti ni Pacman, masayang-masaya siya sa bagong titulong ipinagkatiwala sa kanya, ang ibig sabihin lang nun ay ganun siya katinding pinahahalagahan ng Pilipinas at ng ating sambayanan.

Sa darating na August 8, sa pagbubukas ng seremonya ng Beijing Olympics, ay si Pacman ang magdadala ng watawat ng Pilipinas. Itinalaga siyang special envoy sa Olympics, siya ang magiging flag bearer, na isang malaking karangalang itinuturing ngayon ng kampeong boksingero.

Sa kanyang mga laban ay si Cris Aquino, ang malusog na lalaking nagwawagayway ng ating watawat kung tinatawag na si Manny sa loob ng ring. Walang ibang gumagawa nun kundi si Cris lang na mula sa San Juan, wala itong bayad sa kanyang ginagawa, pero wala ring katapat na halaga ang kaligayahang nararamdaman nito tuwing dinadala ang ating bandila sa lahat ng laban ni Pacman.

Nakakatuwa nga, dahil nung sabay-sabay kaming dumating sa Los Angeles para sa coverage ng laban nina Pacman at Erik Morales ay nasita pa si Cris ng mga Immigration police.

Marami kasi itong ipinagawang T-Shirts na may retrato ni Manny, meron din itong dala-dalang mga jacket na pamigay sa mga kapwa natin Pinoy na manonood ng laban, napagbintangan siyang magbebenta ng mga damit na dapat daw ay buwisan.

Mabuti na lang at marunong mangatwiran si Cris Aquino, naidepensa nito ang mga kargamento, huli na nang malaman namin na Mexican pala ang nanitang pulis sa kanya.

Ngayon ay mararanasan na ni Manny Pacquiao ang kaligayahang nadarama ni Cris tuwing iwinawagayway nito ang ating bandila sa kanyang mga laban, siya na mismo ang magdadala ng ating watawat, siya ang mangunguna sa parade sa Olympics at kasunod niya naman ang iilang manlalarong Pinoy na makikipaglaban dun.

“Kakaiba ito ngayon dahil dati, ako ang nakikipaglaban, katabi ko lang ang may dala ng flag natin kapag tinatawag na ako sa ring. Ako naman ngayon ang flag bearer, ako ang magdadala ng iginagalang nating watawat, kakaiba naman ito ngayon,” pahayag ng Pambansang Kamao.

* * *

Umariba na naman ang mga kababayan nating walang magawang maganda sa buhay nung ganapin ang thanksgiving mass para kay Pacman sa Quiapo Church. Napakaraming sumalubong dun sa kanya, ang simbahan ay punumpuno rin, dahil lahat sila’y gustong makita nang malapitan ang kanilang idolong boksingero.

Habang nagkakagulo ang ating mga kababayan ay umariba rin ang mga magnanakaw at mandurukot, ilang crew ng ABS-CBN news ang nadukutan ng cellphone at marami ring kababayan nating nagpuntahan lang dun para makita si Pacman ang nawalan ng wallet at telepono, sinalisihan sila ng mga magnanakaw.

Ibang klase talaga ang mga taong ito, pati sa simbahan ay gumagawa na rin sila ng kataran­taduhan, wala na silang pinipiling lugar.

Sabi ng isang kasamahan namin sa hanapbuhay, “Ang akala ko naman, e, talagang nakikipag­siksikan sila para makalapit kay Manny, gitgit sila nang gitgit sa amin, yun pala, meron na silang ginagawang operasyon.”

Nagulantang na lang ang mga kababayan natin nung nakaalis na si Pacman, tatawagan sana nila ang kanilang mga kamag-anak at kaibigan para ibalitang nakita nila si Manny, pero wala na pala ang kanilang mga telepono.

Sabi nga ng mga pulis ay ang ganung senaryo ang laging hinihintay ng mga mandurukot, mas nagkakagulo ay mas gusto nila, para malaya nilang magawa ang kanilang kawalanghiyaan.

At kung ano ang damit na kailangang isuot sa isang okasyon ay ginagawa nila. Kung pormal ang attire sa isang lugar, meron din silang pangpormal na damit, sumasabay sila sa agos para kunwari ay bahagi sila ng selebrasyon.

“Kaya kapag ganung lugar ang pupuntahan n’yo, huwag na kayong magdala ng kahit ano, pamasahe lang ang itira n’yo sa bulsa. Magagaling silang sumalisi, mabilis silang mamitas ng mga kagamitan, magugulat ka na lang dahil naisahan ka na pala nila,” payo ng mga pulis na nakatalaga sa may Quiapo Church.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites