<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, July 23, 2008

Pauleen Luna na-kipag-cool off kay Mayor Sherwin Gatchalian

MABABAW lang daw ang dahilan kung bakit na-kipag-cool off muna si Pauleen Luna sa kanyang boyfriend na si Mayor Sherwin Gatchalian.

Ang balita namin, nagkaroon ng problema sa oras ang dalawa. Tila nawalan daw sila ng panahon sa isa’t isa.

Siguro nga, hindi magkatama ang kanilang schedule. Alam naman ninyo ang buhay ng isang artista, at aktibo naman sa kanyang career si Pauleen.

Talagang halos walang pahinga ‘yan. Ito namang si Mayor, aba, eh full time job din naman ang pagiging isang alkalde niya at wala ngang pi-nipiling oras ang kanyang trabaho.

Minsan nga, kahit na natutulog na ang isang mayor ay ginigising pa ito kung may nangyayari sa kanyang bayan.

Talagang kung schedule ang pag-uusapan, hindi nga sila magkakasundo. Kung gusto ni Pauleen na magkasundo sila, baka kailangan niyang isakripisyo ang kanyang career. Kaya lang, magagawa ba naman niya iyon?

Kung hindi naman, baka si mayor ang dapat na isakripisyo muna ang kanyang political career na mukhang mas malabo naman sigurong mangyari.

May mga nagsasabi naman na mukha ngang mas mabuti na mag-cool off muna sila, tutal napakabata pa naman ni Pauleen.

Hindi rin daw maganda sa image ng kagaya niyang artista na girlfriend siya ng isang pulitiko. Dito kasi sa atin, iba na ang tingin basta ang isang artista ay nagiging girlfriend ng isang pulitiko.

Kasi naman, ‘yung ibang mga artista na may dyowang pulitiko, hindi magaganda ang kuwento.

Sa palagay nga namin, kailangang mag-concentrate na muna sa kanyang career si Pauleen.

Marami pa naman sigurong ibang manliligaw na darating sa kanya at saka kung sakaling talagang magkapalad sila ni mayor, magkakabalikan pa rin naman sila pagda-ting ng araw.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites