<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, July 12, 2008

Pinoy Idol live na sa GMA radio stations

SA Top 12 ng Pinoy Idol, tatlong finalists na ang napatalsik – sina Jeni Rawolle (ng Iloilo City), Mae Flores (ng Marikina) at Robby Navarro (ng Pampanga).

Ang natitirang siyam na finalists ay sina Daryl Celis (ng Rizal), Sue Ellen (ng Iloilo), Gretchen Espina (ng Biliran), Warren Antig (ng Baguio), Ram Chaves (ng Cagayan de Oro), Kid Camaya (ng Pampanga), Penelope (ng Batangas), Toffer Rei (ng Iloilo) at Jayann Bautista (ng Pampanga).

Para makabatoto, itext ang IDOL PANGALAN NG FINALIST, at ipadala sa 367 para sa SMART & TALK AND TEXT subscribers o 2344 para sa GLOBE at iba pang telecom subscribers.

Simula ngayong weekend, ang Gala Performance (Sabado, 7:00-8:00 PM) at Result Night (Linggo, 7:30-8:00) ng Pinoy Idol ay simulcast na sa GMA Radio stations na Super Radyo-AM at DWLS-FM.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites