<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, July 13, 2008

Pinoy Idol, sinabotahe?

MAY grupo raw na gumagastos para sirain at pabagsakin ang pinag-uusapan singing contest na Pinoy Idol ng GMA-7.

Ayon sa isang source, may isang grupo raw na naglalabas ng malaking pera para sa pagte-text ng gusto nilang manatili o matanggal.

Pinanonood daw muna ng grupo ang comments ng jurors na sina Ogie Alcasid, Wyngard Tracy at Jolina Magdangal.

Tapos, ’yung contestant na sa palagay ng tatlo ay ’di karapat-dapat, siya nilang iboboto. Kaya, ’yung dapat manatili ang natsutsugi at ang dapat matanggal ang naiiwan.

Tsika pa ng source, may hinala na ang mga kinauukulan kung sino ang may pakana sa pananabotaheng ito.

Kaugnay nito, hiningi namin ang reaction ng ilang empleyado ng Siyete sa nangyayaring pananabotahe sa PI.

Ito ang kanilang pahayag: “Ang GMA-7 ay lumalaban nang parehas at hindi ugaling manira ng ibang programa.”

Ikinagulat naman ng Kapuso SVP for Entertainment na si Wilma Galvante ang naturang balita, dahil wala raw siyang alam sa isyung ’yan.

Anyway, ngayong Linggo, isa na namang PI hopeful ang matatanggal. This time, hindi na tayo dapat mabigla ’pag ang natanggal ay hindi dapat matanggal.

’Yan ay kung totoo ngang may grupong nananabotahe sa programa, ha?

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

What's in it for them that they're willing to spend money just to do that?

12:22 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites