<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, July 23, 2008

Polo Ravales with Faith Cuneta sa Japan

AALIS si Polo Ravales sa July 27, for Japan para mag-show kasama si Faith Cuneta. Isasabay na rin ng actor ang bakasyon, bilang regalo sa sarili’t birthday niya noong June 27.

Tahimik ang birthday this year ng actor, nag-rent lang siya ng room sa isang hotel at du’n pinapunta ang pamilya at mga kaibigan para magkuwentuhan, kumain at mag-inuman.

Special guest sa birthday party ni Polo si Jean Garcia na isang digital camera ang gift sa kanya. At 26 years old, 12 years ang age gap ng dalawa’t 38 years old ang actress at ‘di ito problema kung sila’y magkaka-tuluyan.

“Maraming advantages ang pagkakaroon ng older partner, mas nagiging mature ka at mas natuturuan ka ng maraming bagay. Nag-iiba rin ang vision mo sa buhay. Mas maalaga rin sila at ‘di ninyo pag-aawayan ang maliliit na bagay,” sabi ni Polo.

Anong feeling maging stepfather ng isang 18-year-old (si Jennica Garcia)?

“Okay! May anak ka na, may baby sister ka at friend ka pa. Hindi kaso sa akin ‘yun.”

Habang hindi pa umaalis, magpo-promote muna si Polo ng Loving You ng Studiomax na may August 20 playdate. Sila ni Jean ang magka-pareha rito at ang isa’t isa ang inirason kung bakit tinanggap ang movie at pumayag gawin ang kissing scene, love scene at shower scene.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites