<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, July 05, 2008

Popoy Caritativo: ’Di ako nagbayad para manalo si Marian

Ikinagulat ni Popoy Caritativo, manager ni Marian Rivera, ang tsikang ginastusan niya ang pagkapanalo ng alaga sa 100 Sexiest Women ng FHM.

Kesyo naglabas daw si Popoy ng malaking halaga para makasigurong si Marian ang mananalo sa naturang paligsahan.

Pero anang manager: “Ha, bakit ako maglalabas ng pera? Nagulat pa nga ako sa pagkapanalo ni Marian dahil ’di pa naman siya naging cover girl ng FHM, eh. Saka, hindi naman puwedeng balewalain ang fans na laging nakasuporta.

“Actually, may mayayamang fans si Marian sa ibang bansa na members ng Marian Knights. Sila ang nagpadala ng pera para pondohan ang pagkapanalo ng alaga ko, hindi ako.

“Magagalit si Marian sa akin ’pag naglabas ako ng malaking pera para lang manalo siya sa 100 Sexiest Women. Saka, kailangan ko pa bang maglabas ng pera para lang manalo siya? Gerry, kilala mo ako, pagdating sa mga ganyang contest, ’di ako ang tipong gagastos para lang manalo ang alaga ko!” paglilinaw pa ni Popoy.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites