<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, July 03, 2008

Raymond Gutierrez can't do a Ryan Seacrest act

MAY offers din pala kay Raymond Gutierrez na lumabas sa mga teleserye ng GMA-7, pero tinanggihan niya ang mga ito.

Hinayaan na lang daw niya ang pag-arte sa Ate Ruffa niya at sa kakambal niyang si Richard. Kuntento na raw siya sa paghu-host tulad sa Showbiz Central We Are One na nag-celebrate ng kanilang first year anniversary kamakai-lan lang.

Ang pinakamalaking challenge sa kanya ay ang pagho-host ng Pinoy Idol dahil solo host lang daw siya rito. Dapat ay maging spontaneous daw siya sa pagbitaw ng kanyang mga linya at adlibs.

Pero hindi raw niya kaya ‘yung ginagawa ni Ryan Seacrest ng American Idol na nakikipagsagutan sa judges lalo na kay Simon Cowell.

Hindi raw niya kayang tarayan si Wyngard Tracy sa maaanghang na comments nito sa contestants ng Pinoy Idol dahil ma-runong daw siyang rumespeto sa matatanda.

Pero, naaalaala namin na sinagot niya si Wyngard nang inokray nito ang Master Showman ni Kuya Germs.

Talagang ipinagtanggol niya kay Wyngard ang show ni Kuya Germs at sa-bi pa niya na mismong si-ya ay pinapanood ito re-gularly.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites