<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, July 08, 2008

Robbie Navarro, na-eliminate sa Pinoy Idol dahil sa pagta-tanrums?

May gulat at lungkot factor ang atmosphere sa Centerstage ng MOA last Sunday sa result night ng Pinoy Idol (PI), nang i-announce ni Raymond Gutierrez na si Robbie Navarro ang na-eliminate sa 3rd Gala Performance ng Final 12.

Pati judges na sina Ogie Alcasid, Jolina Magdangal at Wyngard Tracy nalungkot sa naging resulta dahil isa si Robbie sa pinakamagaling sa dose, ta­pos nauna pang naalis sa ibang less talented dahil lang sa isa nitong pagka­kamali na ikinagagalit ng mga fans nito sa staff ng PI.

Siguradong nakaapekto sa mga votes ni Robbie ang ipinalabas sa Pinoy Idol Extra na pagta-tanrums niya nang guluhin ng staff ang kanyang mga gamit. Pagod at frustrated daw siya that time at hindi napigilang magalit nang makitang nagkalat ang kanyang mga gamit. Nasabi rin niya noon na sana siya na lang ang na-eliminate instead of Mae Flores.

Nag-sorry the next day si Robbie, but obviously, hindi siya pinatawad, dahil kahit mga supporters “kuno” niya ay bigla siyang binitawan. Wala pang masabing plano ang binata nang makausap namin at ang una niyang gagawin, mag-empake ng gamit sa Linden Suites kung saan sila naka-billet, umuwi at magpahinga.

Saka na siya magpaplano sa kanyang career ’pag nakapagpahinga siya. Iyon ay kung may kukuha raw sa kanya’t disbanded na ang Wiseguys at wala na siyang babalikan. Kung susundin ng kanyang mga supporters, gusto ni Robbie na iboto ng kanyang mga fans sina Penelope at Warren at ang dalawa rin with Ram Chaves ang bet niya for the 1st Pinoy Idol.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites