<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, July 01, 2008

Vic Sotto, magaling mang-amo -- Pia Guanio

Mahaba ang naging tsikahan portion ni Pia Guanio at ng showbiz writers. Hindi talaga siya nakaligtas sa maiinit na tanong, lalo na tungkol sa relasyon nila ng three-year boyfriend na si Vic Sotto.

Inamin ni Pia na paminsan-minsan ay napag-uusapan nila ang tungkol sa kasal, pero sa ngayon, priority niya ang papagandang career sa show business.

Naiintindihan naman daw ito ng co-star ni Dolphy sa Dobol Trobol at katunayan, very supportive ito sa kanyang hosting career.

Siyempre, hindi raw maiaalis na paminsan-minsan ay dumaraan din ang relasyon nila sa low moments, pero hindi raw sila nag-aaway, kung hindi nagdededmahan lang.

Pareho raw kasi silang moody ni Vic, pero hindi naman tumatagal ang dedmahan effect, dahil magaling daw “manglandi” ang boyfriend na type na type naman ng dalaga.

“Magaling siyang mang-amo,” susog pa nito.

Sa isang banda, bukas din naman si Pia sa ideyang baka hindi pa sila ang para sa isa’t isa sakaling may makitang ibang babae si Vic na willing nang magpakasal sa kanya.

Isa pa, wala raw siyang maramdamang maternal instinct sa ngayon, kaya malabo pa talaga siyang sumuong sa pagpapamilya.

“Seasonal” kung i-describe ni Pia ang pagkahilig sa mga bata, at kung magkakaanak nga naman sila ni Vic, for keeps na ito’t hindi na puwedeng isoli.

Hindi rin daw siya puwedeng mabuntis out of wedlock, dahil baka patayin daw siya ng nanay niya.

Sa ngayon, mahaba-habang bakasyon ang pinapangarap ni Pia kasama si Vic. Very short daw kasi ang trips nila at kadalasan pa’y nakakabit sa trabaho sa Eat Bulaga.

Kamakailan lamang, apat na araw daw silang nag-stay sa Amanpulo, at nang tanungin kung alin ang paboritong side ng bed ni Vic, sagot ni Pia, hindi niya sure.

Basta raw siya, laging sa side ng may telepono, dahil hindi pala sumasagot ng tawag sa landline ang TV host-comedian.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites