<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, August 08, 2008

‘24 Oras’ at ‘Saksi,’ daraan sa pagbabago

Naka-post sa YouTube ang plugging ng August-September programming ng GMA-7 at kasama rito ang shows na papalit sa Kung Ako Ikaw na hanggang Aug. 13 na lang pala.

Isa rito ang Ripley’s Believe It or Not, na magpa-pilot sa Aug. 18, hosted by Chris Tiu at every Monday mapapanood.

Hindi aalisin ang Pinoy Records, kaya ibig sabihin, dalawa na ang regular shows ng binata na maraming fans.

May offer na show sa TV5 at Studio 23 si Chris, pero hindi matanggap sa kakulangan ng oras.

Sa Aug. 19 naman ang pilot ng World Records na si Paolo Contis ang host at second regular show rin niya ito sa Channel 7, dahil nasa Codename: Asero rin siya.

Every Wednesday ang Masquerade na sina Ariel and Maverick ang hosts at magsisimula sa Aug. 20. May regular program na ang dalawa at ito yata ang kapalit ng aborted Send or Save.

Sa Aug. 24, magbabalik ang Tok! Tok! Tok! na si Paolo Bediones at ang Sex Bomb pa rin ang hosts. Habang hinihintay si Paolo sa Survivor Philippines, dito muna siya mapapanood.

Magkakaroon din ng pagbabago sa 24 Oras at Saksi sa mga susunod na araw.

Curious kami sa sinasabing “new concept.” Ano kaya ito?

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites