<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, August 22, 2008

Celebrity Duets 2, pilots tomorrow

Bukas na ang pilot ng Season 2 ng Celebrity Duets at sigurado kaming mahahati ang boto ng mga bading at female population kina Phil Younghusband at JL Cang. Jusko! Sa presscon pa lang, nagkagulo na ang mga bading sa dalawa’t pino-problema na nga kung sino ang susuportahan nila ng todo.

Cute ang Birtish accent ni Phil, who is 21 years old, pero marunong gumamit ng “po.” He’s a huge Beatles fan, kaya ang kinanta sa presscon ay All You Need is Love na favorite niya together with Twist and Shout and I Wanna Hold Your Hand. Fave rin niya ang British bands na Oasis at Cold Play at si Rihanna, kaya ang first song niya bukas ay Umbrella ng singer.

Si Phil ang na-link kay Rhian Ramos, pero friends lang daw sila. Naudlot ang anumang intention niya rito’t kailangan niyang bumalik ng England.

Gwaping din ang 24-year-old chef na si JL na mainstay ng Sis. Sobrang nerbyos nito sa presscon, nagko-croak ang voice, pero kumanta pa rin ng Yakap sa Dilim ng Apo na favorite niya kasama sina Renz Verano at Rico Puno.

Exposure ang rason nang kanyang pagsali’t gusto niyang mapanood ng kanyang mga kaibigan. May prinsipyo rin ito’t umalis sa Ka-Toque ng Q-11 dahil hindi naniniwala sa MSG o vetsin in simple language, eh, ang major sponsor ng show ay Ajinomoto.

Komedyante rin si JL and given the chance, gusto niyang pasukin ang field na ito. Walang ibang ibig sabihin ang name niya, sunod ito sa pangalan ng parents niyang sina James at Lani.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites