<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, August 24, 2008

Cristine Reyes di puwedeng dumalo sa birthday party ng anak ni Dennis Trillo

MATAPOS ang isyung ayaw ipakilala ni Carlene Aguilar ang anak niyang si Calix Andreas kay Cristine Reyes, heto't may bagong chika na naman tungkol sa dalawa.

Ngayon kasi ay pinaghahandaan daw nina Carlene at Dennis Trillo ang first birthday ni Calix, at nabalitaan naming cooperative naman daw si Dennis sa aspetong ito.

Eh, imbitado ba naman ang nababalitang current girlfriend ni Dennis na si Cristine Reyes?

Hindi raw invited si Cristine. Ito ay ayon mismo kay Carlene. Weird daw kasi kung naroon pa si Cristine sa ganoong pag-titipon.

Nakikiusap din si Carlene na sana ay iwasan na rin daw ni Cristine na banggitin si Calix sa mga panayam nito.

Nalaman diumano ng dating girlfriend ni Dennis na gusto raw makilala ni Cristine si Calix.

Kung kami ang tatanungin, wala namang masama kung gusto mang makilala ni Cristine si Calix.

She won't do any harm naman siguro sa bagets. But then, naiintindihan naman namin ang stand ni Carlene.

Hindi naman sila friends ni Cristine, kaya bakit nga naman dapat ay nasa birthday party ito ng anak nila ni Dennis?

Ano ang motibo ni Cristine, ‘di ba?

Ganoon 'yun!

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites