<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, August 03, 2008

Dennis Trillo latest news

May lungkot pa rin kay Dennis Trillo tuwing sinasabing unti-unti na siyang nakakabawi sa delubyong dumaan sa buhay niya. Hindi man nag-elaborate, alam nating may kinalaman sa magulo niyang love life ang delubyong tinukoy nito.

Masuwerte nga raw siya na kahit may mga hindi magandang isyung naglabasan ay marami pa rin ang sumusuporta sa kanya at binibigyan pa rin siya ng project. Isa rito ang I.T.A.L.Y. o I Trust And Love You ng GMA Films na showing sa September 17.

Ibig sabihin, naapektuhan ang career niya sa isyu sa kanila ni Carlene Aguilar at Cristine Reyes?

“Ayokong isiping naka-apekto, hindi na lang ako nagpu-focus doon, ‘di ko na lang pinapansin at baka lalo pang magkaroon ng isyu. Iniisip ko na lang na may mga pagkukulang ako na dapat kong punuan, kaya nagtatrabaho ako ng maayos,” ani Dennis.

Ang magandang rating ng Magdusa Ka ang patunay na gusto pa rin ng fans si Dennis at may tiwala pa rin sa kanya ang Ch. 7, dahil sa sunud-sunod na show.

This month na niya sisimulan ang taping ng Gagambino na muli nilang pagtatambalan ni Katrina Halili.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites