<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, August 01, 2008

Dingdong Dantes, Richard Gutierrez tumitindi ang kompetisyon

Noon pa man ay tila bound to happen na ang pagkakaroon ng kumpetisyon between Richard Gutierrez and Dingdong Dantes.

Ito ang ilan sa obserbasyon ng mga manonood, dahil na rin sa mga naglalabasang isyu, na kesyo nagkaroon ng sapawan sa dalawang aktor nu'ng nakaraang Bench underwear fashion show sa Araneta Coliseum.

Hayun, naging curious tuloy ang readers at televiewers kung totoong malaki nga ang lamang ng exposure ni Dingdong kay Richard.

Sa tingin namin, although pareho silang maituturing na bankable leading men ng Siyete, sana ay mas i-prioritize pa rin si Richard.

Aba, kung looks at katawan ang pag-uusapan, mas may ibubuga si Richard, ‘di ba?

Kahit itanong pa 'yan sa mga tagapanood.

Dingdong may look good at smart din siya. Wala namang kumukontra roon.

Pero si Richard, wala kang itatapon sa kanyang features. Ma-PR at magalang pa siya sa press, plus points na talaga ang binatang anak ni Annabelle Rama.

Well, basta siguradong bubongga pa si Richard sa For The First Time with KC Concepcion.

Doon ay wala siyang magiging kahati sa exposure at kay KC.

[via]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites