<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, August 09, 2008

Dolphy live sa Eat Bulaga

Sa Eat Bulaga lang puwedeng umapir nang live si Mang Dolphy para sa promo ng kanilang first team-up ni Vic Sotto, Dobol Trobol.

Hindi kasi ito station-produced ng GMA-7 kundi ng Tape, Inc. ni Tony Tuviera.

Magaganap ito ngayong Sabado at ito lang ang tanging TV promo nila na magkasama sila nang live.

Ang guesting nila sa showbiz-oriented shows gaya ng Startalk ng GMA-7 at Entertainment Live ng ABS-CBN ay pawang taped o VTR interview.

Live namang aapir si Mang Dolphy sa The Buzz bukas habang si Vic ay live rin sa Showbiz Central ng GF na si Pia Guanio.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites