<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, August 21, 2008

Ehra Madrigal bagay na ‘sugar mommy’

ANOTHER lovestory-drama movie lang ang akala namin sa pelikulang Lo-ving You ng Regal Entertainment.

Pero nang mapanood namin ito sa premiere na ginanap sa SM Megamall kamakalawa ng gabi, nasa-bi namin sa aming sarili na ang Loving You ay ‘hindi ordinaryong’ lovestory-drama movie. So, iniri-re-commend namin itong panoorin ng lahat na nasa PG 13 audience.

Sa kabuuan, ‘positive value’ ang nais ibahagi ng pelikula sa mga manono-od. At malinaw itong ma-kikita at mararamdaman sa mga eksena ng Loving You.

Mayroong apat na istorya ang pelikula na umiikot sa apat na panguna-hing parehang sina Jean Garcia at Polo Ravales, Yasmien Kurdi at JC de Vera, Ehra Madrigal at John Prats and Kris Bernal at Aljur Abrenica.

Tulad sa tunay na takbo ng buhay, bawat isa sa kanila ay may problemang dapat resolbahin para ma-kamit ang tagumpay at kaligayahang inaasam sa career at lovelife.

Walang personal na suliranin sina Jean at Polo. Ang nasa pagitan lang ng kanilang relasyon ay ‘insecurities’ dahil mas matanda si Jean kesa kay Polo. Ang tibay ng kanilang pag-iibigan ang magmumulat sa kanilang mga mata na ang katandaan ay nasa isip lang at paningin ng mga taong sa kanila ay nakapaligid. Ang puso ay hindi kumikilala ng edad ng tao.

‘Pagdududa at pagiging mapanghusga’ ang sumira sa matamis na pagtiti-nginan na Yasmien at JC. Ngunit dahil sa masidhing paniniwalang magkakabalikan sila balang araw, may happy ending na nakalaan sa kanilang dalawa.

Si Ehra ay nagpapatalo sa mga kabiguang nararanasan. Nakakulong naman sa mapait na nakaraan si John Prats. At ang ‘kulu-ngan’ nilang ito ang magi-ging daan upang mapag-isa sila at maging maliga-ya sa buhay. Effective ang drama rito ni Ehra. Bagay sa kanya ang role na ‘sugar mommy’ na pinagtaksilan ng boyfriend.

‘Breaker’ ang istoryang umiikot kina Kris at Aljur sa Loving You. Typical na istoryang pangkabataan. Tamang komunikasyon lang sana at wala na silang problema. Kaso pumasok pa ang maling paghuhusga kaya nagkalabuan din ang dalawa.

Pero, tulad nina Jean at Polo, Yasmien at JC, Ehra at John, ang problema nina Kris at Aljur ang kanila ring naging ‘eye-opener’ upang lalong maunawaan at higit na mahalin ang isa’t isa.

Sabi, kapag ginawa na-ting tuntungan ang mga suliraning dumarating ti-yak na maabot natin ang pinakamataas mang ‘aspi-ration’ o mithiin natin sa buhay.

Direction wise, although ito ang first film directorial job ni Don Cua-resma impressive ang pag-kakagawa niya sa Loving You. Walang dull moments ang pelikula dahil na rin sa maayos na pagkakahabi ng script at effective acting ng mga bida.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites