<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, August 15, 2008

Francis Magalona malaki ang pag-asang gumaling

Mga sosyal na bagets ang mga bida sa Lipgloss. Mga bagets na magaganda, guwapo at nag-aaral sa mga sosyal na school.

Ka-join sa cast ng Lipgloss ang anak ni Francis Magalona. Missing in action ang bagets. Hindi siya umapir sa presscon. May nagsabi na nasa school pa siya pero puwedeng hindi nagpunta sa presscon ang bagets para makaiwas sa mga reporter na siguradong magtatanong tungkol sa sakit ni Francis.

Mabilis na kumalat ang balita noong Huwebes na may leukemia si Francis at naka-confine siya sa ICU ng Medical City Hospital.

Walang dapat ipag-alala ang fans ni Francis dahil sinabi ng mga doktor na malaki ang pag-asa na gumaling ang kanyang karamdaman.

Nag-umpisa sa lagnat tuwing hapon ang sakit ni Francis at nangyari ito nang magpunta sa Las Vegas ang cast ng Eat Bulaga.

Naalaala ko tuloy si Rudy Fernandez. Nilalagnat si Daboy tuwing hapon noong 2006 at nang mang­galing siya sa Las Vegas, saka siya nagpa-check up at dito niya nalaman ang kanyang sakit na periampullary cancer.

Wala akong ibig sabihin ‘ha? Nalungkot lang ako nang malaman ko ang sakit ni Francis na ilang beses ko nang nakasama sa abroad kaya masasabi ko na napakabait niya.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites