<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, August 16, 2008

Free ticket sa b-day blowout nina Marian-Dingdong, ipamimigay sa Lunes

DINUDUMOG ng mga tawag ang GMA 7 para sa mga libreng ti­ket sa Let’s Celebrate! The Dingdong-Marian Birthday Blowout na gaganapin sa Agosto 27 sa Araneta Coliseum.

Mamimigay na ang GMA-7 ng mga libreng tiket sa Lunes (Agosto 18) at Martes (Agosto 19) nang 9:00 AM-4:00 PM sa Jamboree gate ng GMA Network Center.

First come, first served ang regulation sa ticket distribution ng Let’s Celebrate.
Puwede ring maka­kuha ng tiket sa pamamagitan ng panonood ng Dyese­bel.

Abangan ang katanungan at sagutin ito sa pamamagitan ng mobile phone.

I-type lang ang dyesebel A or B at ipadala sa 4627 (Globe at Sun) o sa 367 (Smart).

Sa kasalukuyan ay nasa Secaucus, New Jersey sina Marian at Dingdong para sa annual Pinoy Fiesta at Expo sa East Coast ng Estados Unidos.

[via]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites