<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, August 15, 2008

GMA artists bawal sa TV5

Hindi pala pinayagan ng GMA 7 ang kanilang mga exclusive artists na lumabas sa mga shows ng bagong TV5. Naisulat ko kasi na baka sa binagong network magkaroon ng chance na magkatrabaho ang mga artista ng magkalabang ABS-CBN at GMA since some of their artists were included in some of the new shows of TV5 that were launched last August 9. Paolo Contis, for one, has been reminded by his manager that he is an exclusive GMA artist at ’di puwedeng magtrabaho sa mga kalabang istasyon.

Kung sabagay, wala naman talagang oras para sa ibang mga trabaho si Paolo since, may regular siya sa GMA, ang Codename: Asero at host naman siya ng sisimulang World Records, sa Aug. 19, Martes, tampok ang mga kabilib-bilib na mga record-breaking feats ng mga taong may kakaibang kakayahan. Ang mga kalahok dito ay mula sa iba’t ibang panig ng mundo.

Ang dalawa pa sa sisimulang bagong palabas sa GMA 7 ay ang Ripley’s Believe It or Not with host Chris Tiu, simula sa Lunes, August l8.

Sina Maverick at Ariel naman ang hosts ng longest running primetime program sa Japan na nasa ’Pinas na. Ito ang Masquerade na kung saan ang mga team ng mga amateurs ay mga naka-costume at ang paglalaro nila ay nilagyan ng special effects na Matrix-style pingpong. Mapapanood naman ito Miyerkules, simula August 20.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites