<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, August 21, 2008

Gretchen Espina nag-share ng P100,000 each kina Jayann, Ram

HINDI naman pala totally umuwing luhaan ang losing finalists sa Pinoy Idol na sina Jayann Bautista at Ram Chaves matapos talunin sa text votes ng itinanghal na winner na si Gretchen Espina.

May usapan pala silang tatlo na kung sino man ang mananalo ay magbibigay ng tig-P100,000 sa dalawang matatalo.

So, ibig sabihin P800 thousand na lang ang cash na napunta kay Gretchen mula sa isang milyon na galing sa SM Supermalls.

Bukod pa rito sigurado namang hindi pababayaan ng GMA-7 sina Jayann at Ram after the contest, maging ang iba pang finalists na may kanyakanya na rin namang followers.

Samantala, halatang ininda ni Jayann ang pagkatalo dahil talagang napaluha siya nang ma-interview ng press after the Final Results Night.

Ayon kay Jayann, it will take time pa bago niya tuluyang matanggap ang resulta ng contest. Lalo pa raw siyang napaiyak nang makita niya ang kanyang Mommy na umiiyak after the announcement.

Nasabi niya tuloy na hindi muna siya sasali sa iba pang singing contests, at ito na munang Pinoy Idol ang huling sasalihan niya.

Naluha rin siya nang tanungin namin kung naniniwala ba siya na losers can be winners, too? Aniya, naniniwala naman siya at sana nga raw ay mangyari iyon sa kanya.

Walang imposible, Jayann, galingan mo lang at lakasan mo pa ang iyong loob.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites