<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, August 01, 2008

ITALY movie updates

PROUD pa rin si Dennis Trillo sa participation niya sa movie na ITALY kahit sabihin pang second choice lang siya sa movie bilang love interest ni Jolina Magdangal.

Unang ibinigay ang role kay Gabby Concepcion. Last minute ay nag-backout si Gabby sa project kaya sa kanya napunta ang role.

Hindi nagdalawang-isip ang aktor na tanggapin ang project. Naniniwala kasi siya sa ganda at mensahe ng movie na tumatalakay sa buhay ng mga OFW sa barko.

“Wala naman sa akin kung second second choice ako. Basta gusto ko ang project, gagawin ko ‘yon,” pahayag ni Dennis.

Para naman kay Jolina, blessing in disguise ang pagkawala ni Gabby sa project. Lalo pa raw napaganda ang istorya ng pelikula dahil halos ka-age niya si Dennis.

Kasama rin sa cast ng ITALY sina Mark Herras, Rhian Ramos, Rufa Mae Quinto, Eugene Domingo at marami pang iba. Showing ang movie sa Sept. 17.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites