<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, August 28, 2008

Iza Calzado sa "Obra" ni Katrina Halili?

Hindi raw alam ni Iza Calzado kung kailan ipalalabas dito sa Pilipinas ang "The Echo", ang pelikulang ginawa niya sa Hollywood na remake ng Sigaw na ginawa niya for Regal Films a few years ago.

Wala raw siyang idea kung kailan ang playdate ng movie kung saan partner niya si Jesse Bradford. Pero nalaman daw niya na nabili ng Viva Films ang rights ng pelikula at sila ang magri-release nito sa Pilipinas.

Ayon pa kay Iza, hindi pa raw niya puwedeng i-disclose kung ano ang susunod niyang soap sa GMA-7. Pero, tiyak daw na magkakaroon siya ng one-month episode sa Obra ni Katrina Halili, at tuloy na rin ang paggawa niya ng movie na One True Love with Dingdong Dantes at Marian Rivera.

Kailangan lang daw na ayusin nila ang kanilang respective schedules para masimulan na ang movie na ididirek ni Mac Alejandre.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites